×

HOE WERKT HET

1 Vind jouw thermische olie.
2 Vraag een offerte aan.
3 Wij nemen zsm contact op.

Als je vragen of problemen hebt, kan je altijd mailen naar info@rodun.nl of bellen met +31(0)40 204 9479

OPENINGSTIJDEN

Ma-Vrij 9:00 - 18:00

HTF Systeem

EXPANSIEVAT

Het expansievat dient als voornaamste ontluchtingspunt van het
HTF-systeem en zorgt ook voor de vloeistofuitzetting. Aan het
expansievat zijn een of meerdere expansieleidingen bevestigd.
De expansieleiding zorgt ervoor dat condensaat-damp niet in
werkruimten binnendringt, door de damp af te voeren naar een
veilige externe locatie. Vloeistoffen zetten namelijk uit naarmate
de temperatuur stijgt. De mate van uitzetting, ofwel het
vloeistof-uitzettingsvolume, is afhankelijk van de viscositeit en
maximale bulktemperatuur van de vloeistof. Om oxidatie of
degradatie van de thermische vloeistof te minimaliseren, dient
het systeem afgedekt te worden met een inert gas, zoals stikstof.
In kleine systemen kan de stikstof worden vervangen door
een “cold seal”-tankje. Oxidatie en degradatie kan je ook
minimaliseren met een expansieleiding gevuld met systeemvloeistof
die op lage temperatuur wordt gehouden.

FILTERS

Voordat een nieuwe thermische installatie wordt gestart, dient er een filter
met draadgas in het pompgedeelte te worden geïnstalleerd.
Deze filtermanden zijn (vaak) glasvezel patronen of gesinterde metalen
filters. Deze filters werken bij hoge temperaturen (tot 300°C) en ze
verwijderen afval (metaaldeeltjes, lasdruppeltjes, moeren, etc.) met een
fijnheid van 5-20 micron. De filtermanden zijn nodig om te voorkomen
dat de pompen beschadigen. Na de opstart van de nieuwe thermische
installatie, is het aanbevelingswaardig om een fijn filter in “bypass” te
gebruiken. De filters vereisen namelijk een aanzienlijke drukval tussen
de inlaat en de uitlaat van de bypass. Nadien kunnen de filters worden
verwijderd.

PAKKINGEN

Voor hoge temperatuur-warmteoverdrachtssystemen worden
flensafdichtingen gebruikt. Een flensafdichting is een platte ring
aan het uiteinde van een buis. Door middel van een dergelijke
afdichting kunnen twee buizen aan elkaar worden gemonteerd.
Ze worden gemaakt van type 304 roestvrijstaal en puur grafiet.
Sommige flensafdichtingen zijn niet geschikt zijn in combinatie
met bepaalde vloeistoffen, zoals Therminol 66.

VERWARMINGSKETELS

De ketel is essentieel in HTF-systemen en kan elektrisch, met stookolie of
gasgestookt zijn. Met de juiste balans van verwarmingscapaciteit,
temperaturen en vloeistofsnelheid wordt de levensduur van de
warmteoverdrachtsvloeistof verhoogd tot een optimaal niveau. De ketel
bepaalt dus hoe lang de thermische vloeistof meegaat.

- Per applicatie verschilt de vloeistofkeuze. Wil je dat de vloeistof zo lang
mogelijk meegaat dan kies je de juiste vloeistof. Afhankelijk van de
temperatuur waarmee het systeem werkt en de viscositeit plus
bulktemperatuur van de vloeistof.

Systemen moeten worden beschermd tegen verontreiniging van vreemde
materialen,dit is een andere belangrijke factor voor de levensduur van de
vloeistof.

ISOLATIE

Organische warmteoverdrachtsvloeistoffen, zoals Therminol-vloeistoffen, hebben een langzame oxidatiereactie met lucht in de aanwezigheid van isolatiematerialen wanneer de vloeistoftemperatuur hoger is dan 260 ° C (500 ° F). Poreuze isolatie, zoals calciumsilicaat, biedt een groter reactieoppervlak met slechte warmteafvoer, welke, samen met mogelijke katalyse van het isolatiemateriaal, een temperatuuropbouw kan veroorzaken. Deze temperatuurstijging kan resulteren in ontbranding van de vloeistof wanneer de verzadigde isolatie wordt blootgesteld aan lucht, zoals voor reparaties.

Dit fenomeen wordt niet volledig begrepen, maar lijkt niet op te treden met cellulair glas, mogelijk vanwege de gesloten celstructuur. Cellulair glas moet worden gebruikt in alle gebieden waar lekkage mogelijk is. De belangrijkste lekgebieden zijn meestal in de buurt van instrumentaansluitingen, kleppakkingen, flenzen en andere afgedichte oppervlakken. Verwijder uit voorzorg elke bron van lekkage onmiddellijk. Vervang lekkende pakkingen en met olie doordrenkte isolatie en herpak klepstelen. Bedek isolatie waar lekken kunnen optreden met metalen afdekkingen. Installeer kleppen, waar mogelijk, met de stelen in een horizontale positie zodat lekkende olie weg kan vloeien van de isolatie.

FLENZEN

De lay-out van het leidingsysteem die Therminol-warmteoverdrachtsvloeistoffen gebruiken, moet zodanig worden aangepast dat de normale vereiste stroomsnelheid wordt bereikt bij een economische drukval.

Omdat het systeem temperatuurveranderingen zal ondergaan, is voldoende flexibiliteit om thermische uitzetting en krimping te ondergaan essentieel. Normaal carbon (40) staal pijp of een equivalent moet in het hele systeem worden toegepast. De neiging om te lekken door voegen en fittingen is een kenmerk met de meeste organische vloeistoffen, tenzij deze fittingen strak en correct zijn gemonteerd.

De beste manier om lekkage van leidingen te voorkomen, is om alle verbindingen te lassen. Waar toegang noodzakelijk is, worden flenzen met lasnekverbindingen aanbevolen.

Om te zorgen voor een goede plaatsing en afdichting van de spiraalgewonden pakkingen aanbevolen voor Therminol-vloeistofleidingen, moet deze procedure als volgt worden opgevolgd:

Reinig flensvlakken van losse roest en vuil. Verwijder lasspatten. Zorg ervoor dat de flens-vlakken geen uitsteeksels of groeven hebben en dat ze op de juiste manier zijn uitgelijnd, omdat pakkingen deze problemen niet kunnen corrigeren.

Controleer de tapeinden en moeren of ze schoon en vrij zijn van roest en draadafval en smeer de schroefdraad. De bout en koppel spanning worden bepaald door de leverancier van de pakking. Het koppel is ook een functie van de diameter en de dikte van de pakking.

Het aanhaalmoment wordt gemaakt door de tegenoverliggende tapeinden/bouten met kleine stapjes aan te draaien aan de vereiste momentwaarden. Zet de tapeinden/bouten in de volgorde 9, 3, 6 en 12 uur vast en herhaal met aangrenzende tapeinden/bouten.

POMPEN

De pompen moeten voldoende capaciteit en voordruk hebben om de vloeistof met de vereiste snelheid door het systeem te laten circuleren. Pompen zijn over het algemeen centrifugaal pompen sommige afdichtende lager systemen en of magnetisch aangedreven
pompen die aan de vereiste norm(en) dienen te voldoen Het pomphuis kan voor de meeste systemen van gietstaal zijn of kan van andere geschikte materialen, gemaakt voor gebruik bij zeer lage of hoge temperaturen.

Fabrikanten van pompen specificeren gewoonlijk, voor temperaturen hoger dan 200 °C , watergekoelde ringafdichtingen of, bij voorkeur, vloeistof of lucht koeling met een verlengde as afdichting en lager.

Op pompen met een stopbuspakking moeten ten minste vijf ringen van laminaire grafiet-pakking aanwezig zijn. Inert-afdekken van de afdichtingen met stoom of stikstof elimineert de vorming van afzetting van oxidatie materialen, wat kan leiden tot lekkage van afdichting. Een tweede afdichting biedt extra veiligheid in het geval van plotseling afdichtingsprobleem.

Ongeacht het geselecteerde pomp type, moet de stroomsnelheid regelmatig worden gecontroleerd aan de hand van de oorspronkelijk bijgeleverde pompkarakteristiek prestatiecurve. Om uitlijnproblemen en lekkage te voorkomen, is het belangrijk om incorrecte pijp ondersteuning, dat spanning op de pomp lagers kan veroorzaken te voorkomen. Elke pomp zou met een temperatuur sensor moeten worden uitgerust om in het geval van een pomp probleem deze uit te schakelen. Als er expansielussen worden gebruikt in de leidingen van de pompsectie, moeten deze horizontaal of verticaal naar beneden gericht zijn. Lussen mogen niet verticaal omhoog staan, omdat dit een val vormt die lucht en damp kan verzamelen die de pomp ernstig in capaciteit kan belemmeren.

KLEPPEN

Gesmede stalen kleppen met diepe stopbusdozen voldoen voor systemen met Therminol-vloeistoffen. Poort- en kogelafsluiters met een buitenschroef dienen overal in het warmte-overdrachtssysteem worden gebruikt. Poortafsluiters zorgen niet altijd voor een absoluut strakke afsluiting.

Verschillende soorten pakkingen worden gebruikt om klepstelen af te dichten op hoge temperatuursystemen en in het algemeen worden vijf ringen op klepstelen gespecificeerd om een goede afdichting te verzekeren. Klepsteel balgen zorgen voor een vrijwel lekvrije werking.

Bron: Eastman Chemical

TOP