Thermische olie eigenschappen

Thermische olie soorten dienen als hoofd eigenschap een hoge warmteoverdracht te bezitten. Water is daarbij het beste medium, maar heeft bij koudere en hogere temperaturen grote nadelige eigenschappen, vandaar dat uiterst dunne oliesoorten daarvoor worden ingezet.

Hoe lager of hoger de gewenste temperatuur is des te hoger dient de lat van eigenschappen gelegd te worden voor wat de kwaliteit, lees chemische stabiliteit, dient te zijn. De synthetische thermische olie soorten bestaan uit verschillende soorten grondstoffen en samenstellingen, die aan elk product zijn specifieke en uniek eigenschappen geeft.

Naast een uitstekende warmteoverdracht, dient de chemische stabiliteit mede zorg te dragen voor een hoge duurzaamheid van de thermische olie. De relatieve verhouding van laagkokende en hoogkokende formaties en de oplosbaarheid van de hoogkokende facties kunnen sterk verschillen en zijn kritische factoren bij het evalueren van de vloeistof eigenschappen, het voorspellen van de top-up kosten en het algehele risico van neerslag en verkoling.